Thai Diamond Land Kaeng Krachan
27 holes par 72 / 36 (7330 / 3600 yards)
Springfield Royal Country Club
27 holes par 72/36 (7043/3501 yards)
Sea Pines Golf Club
18 holes, par 72, 7,305 yards
Royal Hua Hin Golf Course
18 holes par 72 (6678 yards)
Palm Hills Golf Resort and Country Club
18 holes par 72 (6892 yards)
Majestic Creek Country Club
27 holes par 72/36 (7123/3577 yards)